1.
KRAJEWSKA, Monika & ZIELIŃSKI, Lech. Wstęp. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 15 grudzień 2019, nr 14, s. 11–13. [udostępniono 7.12.2022]. DOI 10.12775/28319.