1.
SEKUŁA, Justyna. Małopolska chmura edukacyjna jako (nie)optymalna forma doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych w Małopolsce. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 15 grudzień 2019, nr 14, s. 417–433. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2019.022.