1.
KWAPISZ, Karolina. Tłumacząc Roberta Frosta na język polski. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 15 grudzień 2019, nr 14, s. 303–316. [udostępniono 28.5.2023]. DOI 10.12775/RP.2019.015.