1.
BERNAŚ, Agata. Audiodeskrypcja ilustracji prasowej: nowe doświadczenie w praktyce tłumacza. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 15 grudzień 2019, nr 14, s. 73–95. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2019.003.