1.
DYBIEC, Joanna. W poszukiwaniu normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 1 grudzień 2008, nr 3/4, s. 261–270. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2008.019.