1.
KIERZKOWSKA, Danuta. Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 1 grudzień 2008, nr 3/4, s. 95–104. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2008.006.