1.
WOŹNICZAK, Joanna. Przekład ustny sądowy – wybrane aspekty. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 17 lipiec 2018, nr 13, s. 235–258. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2018.014.