1.
NARTOWSKA, Karolina. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego a tłumaczenie sądowe w Polsce. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 17 lipiec 2018, nr 13, s. 171–193. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/RP.2018.010.