1.
KONEFAŁ, Ewa. Tłumacz jako obiekt zainteresowań badawczych. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 17 lipiec 2018, nr 13, s. 111–137. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2018.007.