1.
KUBACKI, Artur Dariusz & GOŚCIŃSKI, Jan. 10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 29 grudzień 2017, nr 12, s. 201–215. [udostępniono 5.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2017.012.