1.
BUCHOWSKA, Magdalena. Tłumacz w instytucjach Unii Europejskiej: wyzwania współczesnej wieży Babel. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 29 grudzień 2017, nr 12, s. 67–82. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/RP.2017.004.