1.
BUCHHOLTZ, Mirosława. Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 29 grudzień 2017, nr 12, s. 47–65. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2017.003.