1.
BIEL, Łucja. Egzamin na tłumacza przysięgłego a realia wykonywania zawodu: głos krytyczny w sprawie weryfikowania kompetencji kandydatów na tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy [online]. 29 grudzień 2017, nr 12, s. 33–46. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/RP.2017.002.