1.
ASENSIO, Roberto Mayoral. Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego i przysięgłego). Rocznik Przekładoznawczy [online]. 25 sierpień 2016, nr 11, s. 299–316. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/RP.2016.017.