Kubiak, P. „Fundamenty Dydaktyki przekładu Zorientowanej Na Proces”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 5, grudzień 2009, s. 257-68, doi:10.12775/RP.2009.020.