Solová, R. „Przekład tekstów Skonwencjonalizowanych – Wybrane Problemy”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 5, grudzień 2009, s. 201-12, doi:10.12775/RP.2009.016.