Stypa, H. „Rozwijanie Kompetencji tłumaczeniowej Na zajęciach Translacyjnych Na przykładzie przekładu Niemieckich związków Frazeologicznych”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 10, kwiecień 2015, s. 293-07, doi:10.12775/RP.2015.018.