Stępkowska, A. „Kilka Uwag O neutralności W tłumaczeniu”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 10, kwiecień 2015, s. 209-21, doi:10.12775/RP.2015.013.