Białek, E. „Nazwa własna W Leksykografii I Dydaktyce przekładu”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 9, grudzień 2014, s. 281-0, doi:10.12775/RP.2014.020.