Śmigielska, B. „Tłumaczenie: Asercja Czy Sugestia?”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 9, grudzień 2014, s. 209-1, doi:10.12775/RP.2014.015.