Niziołek, R. „Strategia aktora/Strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 9, grudzień 2014, s. 181-92, doi:10.12775/RP.2014.013.