Cieślik, B. „Materiały Pomocnicze Na Egzaminie Na tłumacza przysięgłego”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 9, grudzień 2014, s. 89-99, doi:10.12775/RP.2014.006.