Brajerska-Mazur, A. „Tekst I Kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego Liryku Norwida”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 9, grudzień 2014, s. 61-72, doi:10.12775/RP.2014.004.