Bobowska-Nastarzewska, P. „Przekład Tekstu Silnie Nacechowanego Intertekstualnie – O własnym tłumaczeniu książki Filozofować W nieskończoność Marcela Conche’a”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 15, grudzień 2020, s. 73-90, doi:10.12775/RP.2020.004.