Bartłomiejczyk, M. „Tłumacze Konferencyjni W Parlamencie Europejskim”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 15, grudzień 2020, s. 11-28, doi:10.12775/RP.2020.001.