Krajewska, M., i L. Zieliński. „Wstęp”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 14, grudzień 2019, s. 11-13, doi:10.12775/28319.