Kubacki, A. D., i J. Gościński. „10 Lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych Przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba Podsumowania”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 12, grudzień 2017, s. 201-15, doi:10.12775/RP.2017.012.