Buchholtz, M. „Tłumacz Literatury: Człowiek, Mit, Symbol”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 12, grudzień 2017, s. 47-65, doi:10.12775/RP.2017.003.