Asensio, R. M. „Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego I przysięgłego)”. Rocznik Przekładoznawczy, nr 11, sierpień 2016, s. 299-16, doi:10.12775/RP.2016.017.