[1]
P. Kubiak, „Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces”, RP, nr 5, s. 257–268, grudz. 2009.