[1]
R. Solová, „Przekład tekstów skonwencjonalizowanych – wybrane problemy”, RP, nr 5, s. 201–212, grudz. 2009.