[1]
B. Śmigielska, „Tłumaczenie: asercja czy sugestia?”, RP, nr 9, s. 209–219, grudz. 2014.