[1]
A. Brajerska-Mazur, „Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida”, RP, nr 9, s. 61–72, grudz. 2014.