[1]
M. Bartłomiejczyk, „Tłumacze konferencyjni w Parlamencie Europejskim”, RP, nr 15, s. 11–28, grudz. 2020.