[1]
J. Sekuła, „Małopolska chmura edukacyjna jako (nie)optymalna forma doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych w Małopolsce”, RP, nr 14, s. 417–433, grudz. 2019.