[1]
D. Kierzkowska, „Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego”, RP, nr 3/4, s. 95–104, grudz. 2008.