[1]
J. Woźniczak, „Przekład ustny sądowy – wybrane aspekty”, RP, nr 13, s. 235–258, lip. 2018.