[1]
A. D. Kubacki i J. Gościński, „10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania”, RP, nr 12, s. 201–215, grudz. 2017.