[1]
M. Buchholtz, „Tłumacz literatury: człowiek, mit, symbol”, RP, nr 12, s. 47–65, grudz. 2017.