[1]
Łucja Biel, „Egzamin na tłumacza przysięgłego a realia wykonywania zawodu: głos krytyczny w sprawie weryfikowania kompetencji kandydatów na tłumacza przysięgłego”, RP, nr 12, s. 33–46, grudz. 2017.