Kubiak, P. (2009) „Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces”, Rocznik Przekładoznawczy, (5), s. 257–268. doi: 10.12775/RP.2009.020.