Solová, R. (2009) „Przekład tekstów skonwencjonalizowanych – wybrane problemy”, Rocznik Przekładoznawczy, (5), s. 201–212. doi: 10.12775/RP.2009.016.