Zieliński, L. (2011) „Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych”, Rocznik Przekładoznawczy, (6), s. 117–132. doi: 10.12775/RP.2011.009.