Stypa, H. (2015) „Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej na zajęciach translacyjnych na przykładzie przekładu niemieckich związków frazeologicznych”, Rocznik Przekładoznawczy, (10), s. 293–307. doi: 10.12775/RP.2015.018.