Stępkowska, A. (2015) „Kilka uwag o neutralności w tłumaczeniu”, Rocznik Przekładoznawczy, (10), s. 209–221. doi: 10.12775/RP.2015.013.