Białek, E. (2014) „Nazwa własna w leksykografii i dydaktyce przekładu”, Rocznik Przekładoznawczy, (9), s. 281–301. doi: 10.12775/RP.2014.020.