Niziołek, R. (2014) „Strategia aktora/strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera”, Rocznik Przekładoznawczy, (9), s. 181–192. doi: 10.12775/RP.2014.013.