Cieślik, B. (2014) „Materiały pomocnicze na egzaminie na tłumacza przysięgłego”, Rocznik Przekładoznawczy, (9), s. 89–99. doi: 10.12775/RP.2014.006.