Palion-Musioł, A. (2012) „Przekład audiowizualny jako wyzwanie dla współczesnego tłumacza. Narzędzia oraz metody wykorzystywane w procesie translatorycznym”, Rocznik Przekładoznawczy, (7), s. 95–108. doi: 10.12775/RP.2012.007.