Brajerska-Mazur, A. (2014) „Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida”, Rocznik Przekładoznawczy, (9), s. 61–72. doi: 10.12775/RP.2014.004.